Kryzysy Psychologiczne

Kryzys psychologiczny to sytuacja zachwiania równowagi emocjonalnej, poznawczej i fizjologicznej człowieka, najczęściej wskutek nagłych lub utrzymujących się od jakiegoś czasu krytycznych życiowych wydarzeń. W kryzysie dotychczasowe …

Zaburzenia Odżywiania

Główne zaburzenia odżywiania: Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) przejawia się jako nieprawidłowe nawyki żywieniowe polegające na:- ograniczeniu podaży energetycznej (poprzez unikanie jedzenia), co prowadzi do znacznego obniżenia …