Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatra dziecięcy i młodzieży – jest lekarzem posiadającym specjalizację medyczną, która uprawnia do pracy z pacjentami nieletnimi. Do zadań takiego specjalisty należy diagnoza i leczenie wszystkich zaburzeń psychicznych, które występują w wieku rozwojowym (0-20 lat).

Konsultacja u lekarza psychiatry jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i ustalenia podłoża jego problemów emocjonalnych.

Konsultacje kończą się:

  • postawieniem rozpoznania klinicznego albo informacją o braku takiego rozpoznania,
  • zaplanowaniem dalszych interwencji np. skierowaniem dziecka, rodzica lub całej rodziny na psychoterapię,
  • czasami włączeniem leczenia farmakologicznego.

Główne trudności z jakimi zgłaszają się dzieci i młodzież:

  • Zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, jak fobie, lęk separacyjny i społeczny, moczenie się, zaburzenia karmienia, jąkanie się, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), całościowe zaburzenia rozwojowe (Zespól Aspergera, autyzm).
  • Zaburzenia okresu szkolnego i dorastania to m.in. anoreksja, bulimia, choroby afektywne, dystymie, schizofrenia młodzieńcza, natręctwa, zaburzenia lękowe i konwersyjne, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, trudności szkolne i rówieśnicze.

Podstawowe znaczenie w rozwoju w okresie dziecięcym i adolescencji przypisuje się prawidłowym relacjom w rodzinie oraz wpływom czynników społecznych i kulturowych, np. wpływ grup rówieśniczych, szkoły, internetu i sieci relacji online, niekontrolowanego i coraz powszechniejszego dostępu do narkotyków, konsekwencji pandemii COVID-19 i innych zdarzeń traumatyzujących.

W PsychoSerwis Brzeg przyjmuje psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży:

Piotr Domisiewicz