Psycholog czy psychoterapeuta? jakie są różnice?

Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie z psychologii. Posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania psychiki człowieka, potrafi diagnozować, prowadzić interwencje kryzysowe czy terapię psychologiczną.

Psycholog oferuje:

  • pomoc psychologiczną,
  • wsparcie psychospołeczne.

Psychoterapeuta to specjalista, który ma wykształcenie wyższe (psychologiczne, pedagogiczne, filozoficzne, socjologiczne lub medyczne) oraz ukończył 4-5 letnie szkolenie organizowane przez stowarzyszenie psychoterapeutów (np. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz stowarzyszenia skupione w Polskiej Radzie Psychoterapii). Psychoterapeuta zajmuje się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń i chorób o charakterze psychicznym. To zawód, który obejmuje tajemnica zawodowa.

Jak wybrać psychoterapeutę?

Ważne jest aby dowiedzieć się czy osoba, do której wybieramy się po pomoc:

  1. ma certyfikat psychoterapeuty, ukończyła lub jest w trakcie szkolenia (kursu psychoterapii) organizowanego przez stowarzyszenie psychoterapeutów,
  2. regularnie uczestniczy w superwizji, która polega na omawianiu trudności w trakcie procesu psychoterapii,
  3. ukończyła lub jest w trakcie terapii Self lub swojej terapii z doświadczonym mentorem,
  4. należy do stowarzyszenia zrzeszającego polskich psychoterapeutów,  
  5. potrafi się porozumieć, nawiązać dobrą relację i stworzyć warunki bezpieczeństwa i zaufania,
  6. pracuje w podejściu, które Tobie odpowiada, np. terapia psychoanalityczna oraz psychodynamiczna, terapia poznawczo-behawioralna, systemowa terapia rodzin, terapia integracyjno-doświadczeniowa czy Gestalt,
  7. jest polecana przez Twoich bliskich, znajomych, przyjaciół albo Twojego psychiatrę czy psychologa.