Psychoterapia dorosłych

Psychoterapeuci nie głoszą, że mają wielkie serca.
Stoją blisko.
Znoszą nienawiść, nie odwracają się.
Nie dają się uwieść miłości.
Są słuchaczami, lecz słuchają z niezachwianą uwagą,

a ich milczenie nie jest zimne.
Allen Wheelis, 1958

Psychoterapia jest wspólną pracą terapeuty i pacjenta/klienta w celu poprawienia jakości życia, zrozumienia objawów czy powtarzających się wzorców przynoszących cierpienie, odnalezienia źródła problemów i przepracowania ich.

Zanim zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, zazwyczaj odbywa się kilka konsultacji. Spotkania te koncentrują się głównie na: poznaniu problemu pacjenta, ustaleniu celu i planu leczenia, uzgodnieniu warunków współpracy (kontraktu).

Skuteczne leczenie psychoterapeutyczne przynosi zyski w postaci zwiększenia pozytywnych zasobów – lepszej samooceny, stabilniejszego poczucia własnej wartości, większej ilości satysfakcjonujących związków, umiejętności korzystania ze swojego potencjału i możliwości realizowania go w najlepszy sposób, a także swobodniejszego radzenia sobie z wyzwaniami życia.

W Psychoserwis Brzeg psychoterapię osób dorosłych prowadzą:

Magdalena Kilan-Banach

Adrianna Markiewicz-Popiel

Katarzyna Zabawa

Aleksandra Marczukiewicz