Terapeuta uzależnień

Substancja jako substytut bliskości…

Uzależnienie i psychoterapia w perspektywie psychodynamicznej – Bożena Maciek-Haściło – YouTube

Obecna perspektywa leczenia uzależnień opiera się na rozumieniu mechanizmu tego zaburzenia w kontekście teorii więzi oraz teorii regulacji emocji. Według tej pierwszej koncepcji substancja lub czynność zastępują obiekt przywiązaniowy (którym kiedyś powinien być bliski i dostępny opiekun) i stają się stałym towarzyszem, przyjacielem, wybawicielem i schronieniem. Dlatego źródła uzależnienia należy poszukiwać w przeżywaniu wewnętrznych konfliktów związanych z trudnością w budowaniu intymnych relacji z ludźmi, obron przed bliskością, lęku przed odrzuceniem i samotnością.

Drugi obszar pracy wiąże się z nauką regulacji emocji, które często doświadczane są jako niezrozumiałe napięcie w ciele. Terapia ma na celu zwiększenie możliwości rozpoznawania, nazywania i doświadczania swoich emocji na tyle, aby pacjent już nie musiał ich rozładowywać za pomocą substancji.

Wyregulowanie emocji oraz nauka bliskiej relacji możliwe jest jedynie w kontakcie z drugim człowiekiem, np. poprzez długoterminową psychoterapię.

W Psychoserwis terapię uzależnień prowadzi: