Adrianna Markiewicz-Popiel

Jestem psychologiem, psychoterapeutą humanistyczno-doświadczeniowym w trakcie certyfikacji. W swojej pracy integruję kierunki humanistyczne, w których klient traktowany jest jako podmiot, partner w psychoterapii, dla którego terapeuta jest towarzyszem w drodze po zdrowie.

Jestem absolwentką kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, a także wiele innych szkoleń poszerzających moją wiedzę i warsztat pracy. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Jako psychoterapeuta kieruję się przekonaniem, że empatia oraz akceptacja są niezbędne do nawiązania dobrej relacji z klientem.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Obszary pomocy:

  • trudności w poradzeniu sobie z własnymi emocjami,
  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia nastroju (m.in. depresja),
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • trudności w relacjach,
  • kryzys życiowy,
  • żałoba,
  • doświadczenie choroby somatycznej, w tym onkologicznej,
  • przemoc,
  • stres, wypalenie zawodowe.

W PsychoSerwis przyjmuję: – dorosłych oraz młodzież, w pracy indywidualnej i grupowej.

☎️Tel. kontaktowy – 725 551 556