Wioletta Loster

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą psychodynamicznym, mediatorem rodzinnym.    

  Ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę  Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

   Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam między innymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu, placówkach oświatowych (Gimnazjum oraz Szkole  Podstawowej w Lewinie Brzeskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu – wolontariat, Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu).

    Założyłam i prowadziłam Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny przy Stowarzyszeniu Abstynenta „Tama” w Brzegu, gdzie pomoc psychoterapeutyczną kierowałam do osób uzależnionych z dłuższym okresem abstynencji oraz członków rodzin osób uzależnionych. Realizowałam wsparcie i psychoterapię w ramach programów unijnych, skierowaną zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci.

    Moje doświadczenie zawodowe obejmuje też terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wsparcie i psychoedukację członków rodzin dzieci autystycznych (rodzice, rodzeństwo).

   Prowadzę psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych, którzy przejawiają zaburzenia lękowe, dolegliwości psychosomatyczne, zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia nastroju, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, osobowości, ponadto trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich, brak satysfakcji z życia, niskie poczucie własnej wartości.

  Oferuję także wsparcie wychowawcze i psychoedukację dla rodziców dzieci przejawiających trudności oraz mediacje rodzinne.

     Psychoterapię kieruję też do dzieci i młodzieży, które cierpią z powodu: 

  • moczenia nocnego, nawykowych zaparć,
  • nieadekwatnej, najczęściej zaniżonej samooceny,
  • kryzysowej  sytuacji – m.in. żałobą, rozwodem rodziców, pojawieniem się młodszego rodzeństwa,
  • zaburzeń emocjonalnych (lęk separacyjny, fobie),
  • zaburzeń zachowania,
  • trudności  adaptacyjnych  (w przedszkolu, szkole, nowym miejscu zamieszkania),
  • objawów psychosomatycznych (częste bóle brzucha, biegunki, bóle głowy, które nie mają medycznej przyczyny),
  • zaburzeń odżywiania.

     Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i w swojej pracy przestrzegam „Kodeksu etyki psychoterapeuty”.

Od wielu lat rozwijam swój warsztat pracy w toku licznych szkoleń oraz superwizji prowadzonych przez profesjonalistów – superwizorów z wieloletnim doświadczeniem psychoterapeutycznym.