WIEDZA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII

Czy można leczyć psychozy poprzez terapie?

Psychoza jest w powszechnym przekonaniu zaburzeniem, które powinno być leczone przede wszystkim farmakologicznie – i to często w trakcie hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym. Bardzo niedocenianą, a mającą ogromny potencjał formą pomocy, jest w przypadku psychozy psychoterapia.

Organizacją, która promuje takie podejście do leczenia psychoz jest Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (ptpspp.org.pl), które jest częścią międzynarodowego towarzystwa ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychoses).

Celem Towarzystwa jest propagowanie stosowania psychoterapii, a także innych psychologicznych oraz społecznych interwencji skierowanych do osób z doświadczeniem psychozy oraz rozwój edukacji i wiedzy specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, w zakresie leczenia i zapobiegania zaburzeniom psychotycznym.

Psychoterapia osób z doświadczeniem psychozy | wywiad z prof. Prot (psychomedic.pl)

Prof. Katarzyna Prot – Klinger:”(…) psychoterapia osób z psychozą tak bardzo nie różni się od psychoterapii osób z innymi zaburzeniami. Jest tak, jak w każdym zaburzeniu: załagodzenie objawów – lub odpowiednie ich zrozumienie – jest niezbędne do tego, żeby z takimi osobami pracować. [Ważne jest] żeby rozumieć treści czy wypowiedzi psychotyczne jako treści czy wypowiedzi, które mają sens. Podobnie, jak u Pacjentów, którzy prezentują jakieś treści, wypowiedzi czy zachowania w zaburzeniach nerwicowych. Żeby podobny sposób myślenia przykładać do psychozy, tzn. starać się zrozumieć to, co Pacjent do nas (czasami rzeczywiście bardzo dziwacznymi czy trudnymi do zrozumienia zachowaniami i wypowiedziami) chce powiedzieć”. 

W Psychoserwis Brzeg pomagamy osobom z doświadczeniem psychozy/schizofrenii poprzez:

– wsparcie psychoterapeuty, farmakoterapię, psychoedukację pacjenta i jego rodziny/opiekunów, współpracę z pracownikami ośrodków pomocowych/społecznych, w osiąganiu najlepszych możliwych rezultatów leczenia.

Magdalena Kilan-Banach