NOWOŚĆ w PsychoSerwis!

„Odnaleźć się w poROZUMieniu w rodzinie (i nie tylko)”

Zachęcamy rodziców i młodzież do wzięcia udziału w cyklu spotkań warsztatowych, pt. „Odnaleźć się w poROZUMieniu w rodzinie (i nie tylko)”
Warsztaty powstały w odpowiedzi na wiele czynników, m.in.
obserwowane aktualnie przez specjalistów trudności będące konsekwencją po-covidowej izolacji, potrzeby związane ze zmianą koncepcji rodziny, i innych złożonych społecznych realiów życia, a co najważniejsze – oczekiwania nie tylko rodziców, ale również i młodzieży.

We współpracy specjalistów dwóch ośrodków: Gabinetów Specjalistycznych PsychoSerwis w Brzegu oraz Ośrodka Neuroterapii Oneuro w Opolu stworzyliśmy cykl warsztatów oferujących naszym uczestnikom nie tylko umiejętności i kompetencje miękkie pozwalające na tworzenie dobrych relacji, ale faktyczne narzędzia, dzięki którym można tworzyć skuteczną postawę bliskości, poprzez m.in. zdolność do asertywności, otwartą interpersonalną komunikację, zmianę perspektywy i postrzegania interakcji społecznych.

„Aby relacje między nastolatkami i rodzicami przebiegały pozytywnie, muszą oni wspólnie zaangażować się i opracować nowe zasady i reguły, a także zaadaptować się do procesu dojrzewania, co w efekcie prowadzi do przekształcenia dotychczasowych układów. (…)

„Dla nastolatków wsparcie rodziców ma ogromne znaczenie, jednak współcześnie wspieranie dorastających dzieci w ich problemach wymaga o wiele więcej wysiłku niż kiedyś – osobom dorosłym trudno jest pomagać młodym osobom w procesie, który ich samych tak bardzo zdumiewa i niepokoi.” Stephen Briggs, Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne

Na czym zależy nam najbardziej?

  1. Na tworzeniu równoległego procesu szkolenia zarówno dla RODZICÓW, jak i NASTOLATKÓW, który pozwoli na lepsze rozumienie, zmianę zachowań, głębszą współpracę i bliskość. Rodzice, którzy rozumieją, co dzieje się z ich dzieckiem, potrafią wytrzymywać trudne sytuacje z większym spokojem, a z kolei nastolatki rozumiejące z czym się mierzą, potrafią wyjść z wewnętrznego chaosu z postawą pewności siebie i szacunku dla innych.
  2. Ważne, aby grupy pracowały w jednolitym składzie. Tematyka celowo ułożona jest w taki sposób, aby stanowiła dopełniającą się całość. Ponadto stałość grupy zapewnia poczucie bezpieczeństwa, budowanie zaufania i większą zdolność do współpracy.
  3. Chcemy przekazać nie tylko nowoczesną wiedzę, ale zapewnić nabycie realnych umiejętności, które pozwolą na tworzenie nowych zachowań, poprawę i korektę starych nawyków i przekonań oraz samorozwój i zadowolenie.
  4. Zależy nam na budowaniu wartościowego konstruktu RODZINY, w której każdy z jej członków czuje się kochany pomimo kryzysowych momentów czy trudnych zachowań, potrafi stwarzać sobie i bliskim akceptujące środowisko pozwalające na rozwój, odrębność oraz wzrost. Tak by każdy mógł myśleć dobrze o sobie oraz roli, którą pełni w rodzinie.

Warsztaty “Odnaleźć się w poROZUMieniu w rodzinie i nie tylko” odbywać się będą odrębnie –
dla rodziców i dla młodzieży, w okresie od lutego do czerwca 2024r.
Dla każdej z grup przewidziane jest jedno spotkanie warsztatowe w miesiącu, a terminy są
pomyślane w ten sposób, by w pierwszej kolejności zaprosić RODZICÓW, a następnie MŁODZIEŻ.

*warsztaty odbędą się gdy zgłosi się min. 10 uczestników

Terminy spotkań:

Prowadząca: Joanna Chmura – trener mentalny, psychotraumatolog, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciel akademicki