Doświadczenie psychozy, schizofrenia

Współcześnie nie ma wątpliwości, że każdemu procesowi psychicznemu towarzyszy odpowiednia aktywność neuronalna i odwrotnie. Wiemy o tym, że wszystkie procesy psychiczne, zachowania, przekonania czy emocje, są kształtowane w kontekście dynamicznej interakcji między czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i środowiskowymi. Nie inaczej jest w przypadku psychozy – ostanie dwie dekady to ogromny wzrost badań dotyczących psychologicznych mechanizmów objawów psychotycznych, jakich doświadczają pacjenci chorzy na schizofrenię. Dla ryzyka psychoz szczególnie istotne jest nastawienie poznawcze, które charakteryzuje się przeszukiwaniem zagrożenia interpersonalnego oraz zewnętrzną atrybucją.