Wsparcie osób chorych przewlekle i ich rodzin

Choroba przewlekła jako kryzys … czy odkrycie innych możliwości?

Choroby, których leczenie zajmuje długie miesiące lub lata (tzw. przewlekłe) są z reguły dla pacjenta silnym stresem i sytuacją kryzysową w życiu. Najczęściej wiążą się z koniecznością zmian, adaptacji do nowej sytuacji. Choroby te przerażają nie tylko możliwą utratą zdrowia, ale także ewentualnymi konsekwencjami, które mogą się z  nimi wiązać. Osoby chore obawiają się, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo, jak kiedyś. W wielu przypadkach z powodu choroby konieczne jest zrezygnowanie z pracy, hobby, zainteresowań i wykonywanych jak dotąd czynności, poziomu życia czy podejmowanych ról.

Podobne uczucia towarzyszą osobom bliskim, które opiekują się chorymi. U nich również obserwuje się lęk, przygnębienie, złość, niechęć, wyczerpanie, stany depresyjne. Dlatego osoby zajmujące się chorymi potrzebują wsparcia i pomocy aby zapobiegać wyczerpaniu i narastającemu zmęczeniu.

Rozmowa z dr Mariuszem Wirgą nt wsparcia w chorobie przewlekłej

Wsparcie psychologiczne w chorobie przewlekłej – dr Mariusz Wirga, Zofia Szynal – YouTube