Neuropsycholog

Mózg jest bez wątpienia najbardziej skomplikowanym i zadziwiającym organem w ludzkim ciele

Neuropsychologia jest nauką o związkach zachodzących pomiędzy mózgiem i układem nerwowym, a funkcjonowaniem psychicznym. Podejście to ma na celu ocenę i diagnozę (testy neuropsychologiczne), a następnie przygotowanie indywidualnego planu rehabilitacji funkcji poznawczych i behawioralnych. W ramach leczenia dochodzi zarówno do odzyskania uszkodzonych funkcji, ich stymulacji, aby mogły się prawidłowo rozwijać, jak również odnalezienia strategii kompensujących dla funkcji, których już nie można odzyskać.

Terapia neuropsychologiczna jest pomocna w wielu zaburzeniach, chorobach oun, po urazach, po leczeniu onkologicznym, w trudnościach z uczeniem się i koncentracją. Najczęściej występującym zaburzeniem jest otępienie.

Otępienie (ang. dementia) jest zespołem objawów, wywołanych organiczną chorobą mózgu, które prowadzą do obniżenia sprawności intelektualnej. Obejmuje zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, myślenie, spostrzeganie, funkcje językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz wykonawcze) i objawy pozapoznawcze, czyli zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne i zaburzenia nastroju.

Po przebyciu COVID-19 występują zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci (określane jako “mgła mózgowa” lub “szadź mózgowa”), bóle głowy, bóle mięśni, czy też objawy neuropatii / polineuropatii.

Terapia neuropsychologiczna może prowadzić do złagodzenia objawów i poprawy codziennego funkcjonowania znacznej grupy chorych.