Oferta

Poznaj naszą ofertę

Psychoterapia – to metoda leczenia zaburzeń psychicznych o udowodnionej naukowo skuteczności. Psychoterapia opiera się na teoriach, które opisują funkcjonowanie ludzkiej psychiki, powstawanie zaburzeń oraz metody i narzędzia ich leczenia. Poszczególne nurty psychoterapeutyczne różnią się rozumieniem rozwoju zaburzeń i problemów psychologicznych oraz sposobem pracy na sesjach (np. aktywność terapeuty, wykorzystywanie zadań terapeutycznych między sesjami). Niezależnie od reprezentowanego nurtu, psychoterapeutów zawsze obowiązuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz praca z superwizorem. Aby leczenie było skuteczne potrzebne jest zaangażowanie obu stron, aby nawiązać relację terapeutyczną opartą na współpracy.

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia par i małżeństw

Terapia rodzinna

Terapia grupowa


Psychiatra

Psychiatra dorosłych

Psychiatra dzieci i młodzieży


Seksuolog

Neuropsycholog

Terapeuta uzależnień


Opinia psychologiczna, psychiatryczna, neuropsychologiczna

Opinia to dokument opisujący stan psychiczny konkretnej osoby. Zazwyczaj kończy się wnioskami dotyczącymi funkcjonowania danej osoby, jej możliwości oraz ograniczeń oraz zaleceniami na przyszłość.


TRE® – PRACA Z CIAŁEM I EMOCJAMI