Uzależnienia, złe nawyki i brak kontroli

„Uzależnienie jest raczej ucieczką od cierpienia, niż poszukiwaniem przyjemności”

Gabor Maté

Najnowsza koncepcja zajmująca się wyjaśnieniem i rozumieniem uzależnień jest osadzona w teorii przywiązania i regulacji emocji. Główne pytania, które można zadać osobie uzależnionej brzmią:

Co daje ci substancja? Jakie korzyści zyskujesz poprzez używanie?

Odpowiedzi są zaskakująco podobne –

  • uwolnienie się od bólu, cierpienia, pustki, lęku,
  • poczucie głębokiego spokoju,
  • poczucie kontroli.

Substancje dają osobom uzależnionym poczucie bezpieczeństwa, są próbą ucieczki przed pustką lub przed myślami/uczuciami (wspomnieniami) jeszcze gorszymi niż pustka. W konsekwencji długotrwałego nałogu, zmienia się także fizycznie i chemicznie działanie mózgu. Dlatego spirala uzależnienia uruchamia mechanizm, z którego bardzo trudno znaleźć drogę powrotną.

Jakie są objawy uzależnienia? Kiedy należy rozważać skorzystanie z konsultacji czy leczenia?

Główną cechą zespołu uzależnienia jest:

  • pragnienie (często silne, czasem przytłaczające) sięgnięcia po substancję/czynność,
  • poczucie przymusu związane z przekonaniem, że nic innego nie jest w stanie zastąpić substancji,
  • kontynuowanie pomimo szkodliwych konsekwencji (zaniedbywanie rodziny, bliskich, obowiązków zawodowych, izolowanie),
  • brak kontroli nad ilością substancji, pomimo wcześniejszych ustaleń dotyczących jej ograniczenia.