Terapia grupowa

Bądź częścią grupy, by lepiej poznać siebie!

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że bycie częścią grupy jest podstawowym doświadczeniem człowieka a problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego indywidualne trudności, które są odczuwalne w życiu pacjentów, pojawią się również w grupie terapeutycznej – w kontaktach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami.

Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, gdzie możliwe staje się zrozumienie własnych problemów, poznanie siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do rozpoznawania własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji.

Psychoterapia grupowa sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy uczyć się rozumieć swoje możliwości i ograniczenia oraz szanować innych.

W ośrodku Psychoserwis w Brzegu prowadzimy grupy terapeutyczne dla:

Więcej informacji nt aktualnych grup terapeutycznych prowadzonych w Brzegu znajduje się w zakładce Aktualności