Piotr Domisiewicz

Lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista – seksuolog; z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą na oddziałach psychiatrycznych. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

W PsychoSerwis przyjmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Spotkanie konsultacyjne obejmuje wywiad i badanie psychiatryczne, a także diagnozę, ustalenie planu leczenia, udzielenie wsparcia i profilaktykę. Badany otrzymuje konkretne informacje, w jaki sposób poradzić sobie z występującą trudnością. Pierwsza wizyta stanowi punkt wyjścia do dalszej pomocy.

  • Zapraszam do gabinetu także tych pacjentów, którzy borykają się z dysfunkcjami seksualnymi, a także mają trudności z określeniem własnej roli płciowej.

Specjalizuję się w:

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (np. napady lęku, fobie, niesprecyzowany lęk, ASR i PTSD, natręctwa i przymusowe powtarzanie czynności, hipochondria, bóle psychogenne, wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie, itp.);
Zaburzenia rytmu dobowego (bezsenność);
Zaburzenia nastroju (np. depresja, nerwica, mania, ChAD);
Okołoporodowe zaburzenia psychiczne i w przebiegu ciąży (np. depresja, psychoza, itp.);
Zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia);
Zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie;
Zaburzenia seksualne kobiet (np. brak orgazmu, zaburzenia libido, ból podczas stosunku, pochwica);
Zaburzenia seksualne mężczyzn (np. zaburzenia wzwodu, przedwczesny wytrysk);
Zaburzenia identyfikacji płciowej nieletnich i osób dorosłych.

☎️Tel. kontaktowy – 509 360 050